Sklep internetowy AB-SOFT sp. z o.o. ,
dostępny pod adresem www.absoft.pl,
prowadzony jest przez firmę ABSoFt sp. z o.o.,
wpisaną do KRS pod numerem KRS:0000466700 przez Sąd Rejonowy w Kielcach.
Kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony.
Siedzibą firmy jest Rabka-Zdrój.

AB-SOFT sp. z o.o.
ul. Za Raba 2
34-700 Rabka-Zdrój
NIP:605-00-70-916
REGON:260703705
BZ WBK  22 1090 1838 0000 0001 2981 2728

Tel: +48 18 26 77 369

Email: sklep@absoft.pl, ebay@absoft.pl