Regulamin zakupów w sklepie internetowym absoft.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku.

absoft.pl to sklep internetowy, którego właścicielem jest AB-SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnociniu ul. Czarnocin 126, 28-506 Czarnocin; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000466700, NIP 605-00-70-916, REGON 260703705, zwana dalej AB-SOFT Sp. z o.o. lub sklepem internetowym, z którym Klienci kontaktować się mogą za pośrednictwem adresu mailowego : sklep@absoft.pl.

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Kupującym.

1. AB-SOFT Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe dostępne pod: www.absoft.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu AGD ,RTV, GSM oraz Sprzęt Komputerowy. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Klienci chcący skorzystać z usług absoft.pl muszą przejść proces rejestracji, tworząc w ten sposób konto przechowujące dane oraz informacje o Kliencie. Przechowywane dane dotyczą działań Klienta w absoft.pl. Wszelkie usługi świadczone w ramach założonego konta na absoft.pl mają charakter bezterminowy. Klient ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia konta założonego na absoft.pl. W celu zgłoszenia żądania usunięcia konta Klient zobowiązany jest do wysłania maila z żądaniem usunięcia konta na adres mailowy: sklep@absoft.pl. Konto założone na absoft.pl nie może zostać usunięte jeżeli AB-SOFT Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W powyższym przypadku konto usunięte zostanie niezwłocznie po zrealizowaniu przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji konta na absoft.pl Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych: Imienia, Nazwiska, adresu e-mail, hasła oraz daty urodzenia. Z chwilą naciśnięcia „guzika” Zarejestruj się, dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a AB-SOFT Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług przez AB-SOFT Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności powyższego podmiotu na absoft.pl, może dokonywać wyłącznie osoba upoważniona do wykonywania wszelkich czynności związanych z korzystaniem z absoft.pl w imieniu tego podmiotu.

5. Wszystkie towary dostępne na absoft.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych. Wszystkie towary pochodzą od dystrybutorów danej marki są oryginalnie opakowane przez producenta i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym absoft.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Dostępne formy płatności:

 • płatność przy odbiorze - po wybraniu tej formy płatności, Klient płaci gotówką kurierowi przy odbiorze produktu,
 • płatność przelewem - po wybraniu tej formy płatności, przesyłka zostanie wysłana do Klienta w dniu, w którym pieniądze wpłyną na wskazane przez AB-SOFT Sp. z o.o. konto bankowe,
 • płatność przelewem online – po wybraniu tej formy płatności, Klient dokonuje opłaty za zamówiony towar za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU S.A..

Zamówienia płatne przelewem, w przypadku braku płatności w terminie 10 dni będą anulowane.

7. Dowodem zakupu w sklepie absoft.pl jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną - w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia. Ceny podane na stronie sklepu internetowego uwzględniają rabat w wysokości 3%. Powyższy rabat nie jest uwzględniany w przypadku płatności kartami płatniczymi, kredytowymi, za pomocą szybkiego przelewu lub płatności Płatności.pl.

8. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, a w wybranych miastach dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika. Dokument zakupu dosyłany jest Pocztą Polską w ciągu 7 dni. Na życzenie klienta jest możliwość wysłania dokumentu sprzedaży na mail. Możliwy jest również odbiór osobisty codziennie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8-17. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki w przypadku wyboru firmy UPS, lub do 10 dni roboczych w przypadku niezależnego przewoźnika. W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Paczki dostarczane są przez firmę UPS od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie. W przypadku niezależnego przewoźnika termin i godzina dostawy są ustalane indywidualnie.

Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru.
Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta.

Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Awizo. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 25 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu absoft.pl. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. W przypadku odbiorów osobistych, Klient ponosi połowę kosztów dostawy.

PRZYJĘCIE PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA TOWARU.

Koszty wysyłki na terenie Polski są uzależnione od formy płatności jaka jest dla Państwa wygodniejsza.
Cenniki kosztów wysyłki na terenie Polski:

 • 20 zł - przesyłka kurierska z przedpłatą
 • 30 zł - przesyłka kurierska za pobraniem, forma wysyłki przeznaczona dla zamówień, których wartość nie przekracza 5000 zł

W przypadku towarów wielkogabarytowych (powyżej 30 kg lub o rozmiarach powyżej 0,1 m3) naliczana jest opłata logistyczna 110 zł (dotyczy to również odbiorów osobistych).

9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego absoft.pl, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a AB-SOFT Sp. z o.o. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni od dnia jego złożenia, w przypadku braku płatności w wymaganym 14 dniowym terminie złożone przez Klienta zostaje anulowane. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu. Zamówienia złożone do godziny 12.00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego. W przypadku towarów, które maja dostępność „Po potwierdzeniu dostępności" termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, absoft.pl w ramach realizacji umowy z zakupu przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

11. AB-SOFT Sp. z o.o. odpowiada za wady sprzedawanych produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, włącza się przepisy rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje z tytułu rękojmi Klienci składać mogą w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: sklep@absoft.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres AB-SOFT Sp. z o.o. podany na początku Regulaminu.

13. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży z AB-SOFT Sp. z o.o. przysługuję prawo do reklamacji wadliwego produktu. Klient ma prawo zażądać rozwiązania umowy lub obniżenia ceny, chyba że AB-SOFT Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na na wolny od wad lub dokona naprawy zaistniał wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez AB-SOFT Sp. z o.o. albo AB-SOFT Sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

14. AB-SOFT Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia w prawidłowej postaci. Jeżeli AB-SOFT Sp. z o.o. w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji, oznacza to iż uznało żądanie Klienta za zasadne.

15. Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez absoft.pl są serwisy producentów lub dystrybutorów na terenie całego kraju. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Klient powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub sklepem internetowym absoft.pl. Wymiana towaru na nowy może mieć miejsce jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia serwisu. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, sklep odbierze od niego towar i uzyska ekspertyzę we własnym zakresie. Pisemne oświadczenie serwisu należy przesłać na adres sklepu absoft.pl. Po otrzymaniu oświadczenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i umówi się na termin odebrania sprzętu przez firmę kurierską. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy zakupu oraz OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY znajdują się w załączniku nr 1. OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY w formie pisemnej należy wysłać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na adres AB-SOFT Sp. z o.o. podany na początku Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@absoft.pl.

17. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym absoft.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu absoft.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status Niepotwierdzone. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.

19. Podane przez Klientów dane osobowe AB-SOFT Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w menu głównym sklepu internetowego absoft.pl .

20. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność  AB-SOFT Sp. z o.o. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół AB-SOFT Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale nie odpowiada za ewentualne niezgodności z rzeczywistością. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu internetowego absoft.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. AB-SOFT Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www. absoft.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy. Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu AB-SOFT Sp. z o.o.
Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przekazanie adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez AB-SOFT Sp. z o.o. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w AB-SOFT Sp. z o.o. oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych telefonicznie jak i przesyłanych przez AB-SOFT Sp. z o.o. drogą elektroniczną w formie newslettera z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda.AB-SOFT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu absoft.pl w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

AB-SOFT Sp. z o.o.
ul. Czarnocin 126
28-506 Czarnocin


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym absoft.pl obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku.

I. Strony transakcji

Właścicielem sklepu internetowego ABSOFT.PL  jest AB-SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnociniu ul. Czarnocin 126, 28-506 Czarnocin; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000466700, NIP 605-00-70-916, REGON 260703705, zwana dalej AB-SOFT Sp. z o.o. lub sklepem internetowym.


Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Kupującym.

II. Oferta

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: WWW.ABSOFT.PL. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu AGD ,RTV, GSM oraz Sprzęt Komputerowy. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ABSOFT.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status Niepotwierdzone. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych. Wszystkie towary pochodzą od dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta. Dowodem zakupu w sklepie ABSOFT.PL jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną - w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia. Ceny podane na stronie sklepu internetowego uwzględniają rabat w wysokości 3%. Powyższy rabat nie jest uwzględniany w przypadku płatności kartami płatniczymi, kredytowymi, za pomocą szybkiego przelewu lub płatności Płatności.pl.


III. Zamówienia

Zamówienia w ABSOFT.PL składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie Pn - Pt: 9.00 - 17.00, Sobota: 10.00 - 14.00.
Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.


Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ABSOFT.PL, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni od dnia jego złożenia, w przypadku braku płatności zamówienie zostaje anulowane. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu. Zamówienia złożone do godziny 12.00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego. W przypadku towarów, które maja dostępność „Po potwierdzeniu dostępności" termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.


IV. Dostawa i odbiór towaru

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, a w wybranych miastach dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki w przypadku wyboru firmy UPS, lub do 5 dni roboczych w przypadku niezależnego przewoźnika. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki Paczki dostarczane są przez firmę UPS od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie. W przypadku niezależnego przewoźnika termin i godzina dostawy są ustalane indywidualnie.

Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru.
Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta.


Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Awizo. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 25 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu ABSOFT.PL. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. W przypadku odbiorów osobistych, Klient ponosi połowę kosztów dostawy.


PRZYJĘCIE PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA TOWARU.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

V. Reklamacje i zwroty towaru

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez ABSOFT.PL są serwisy producentów lub dystrybutorów na terenie całego kraju. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub sklepem ABSOFT.PL. Wymiana towaru na nowy może mieć miejsce jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia serwisu. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, sklep odbierze od niego towar i uzyska ekspertyzę we własnym zakresie. Pisemne oświadczenie serwisu należy przesłać na adres sklepu ABSOFT.PL. Po otrzymaniu oświadczenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i umówi się na termin odebrania sprzętu przez firmę kurierską. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją własciwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi.  Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie ABSOFT.PL bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy:


AB-SOFT sp. z o.o.
ul. Marszałka Piłsudskiego 4A/3
34-700 Rabka-Zdrój


lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@absoft.pl.


Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedajacego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-cio dniowego terminu dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter,

 • towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • co do towarów mających naruszone lub też nie zamknięte opakowania fabryczne związane ściśle z osobą Kupującego, takich jak np.: szczoteczki do zębów, depilatory, golarki, trymery, strzyżarki, itp. oraz co do towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w jego indywidualnym zamówieniu.


Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym ABSOFT.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

VI. Koszty wysyłki i formy płatności

Formy płatności:

 • płatność przy odbiorze - po wybraniu tej formy płatności, zapłacą Państwo przy jej odbiorze,
 • płatność przy odbiorze - po wybraniu tej formy płatności, zapłacą Państwo przy jej odbiorze,
 • płatność przelewem - po wybraniu tej formy płatności, przesyłka zostanie wysłana do Państwa w dniu, w którym pieniądze wpłyną na nasze konto.


Zamówienia płatne przelewem, w przypadku braku płatności w terminie 10 dni będą anulowane

Jak są dostarczane zamówienia?

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy Kurierskiej UPS wraz ze specyfikacją dostawy potwierdzającą zawartość przesyłki. Dokument zakupu dosyłamy jest Pocztą Polską w ciągu 7 dni. Na życzenie klienta jest możliwość wysłania dokumentu sprzedaży na mail. Możliwy jest również odbiór osobisty codziennie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8-17.

Jakie są koszty wysyłki i kto je pokrywa?

Koszty wysyłki na terenie Polski są uzależnione od formy płatności jaka jest dla Państwa wygodniejsza.

Cenniki kosztów wysyłki na terenie Polski:

 • 20 zł - przesyłka kurierska z przedpłatą
 • 30 zł - przesyłka kurierska za pobraniem, forma wysyłki przeznaczona dla zamówień, których wartość nie przekracza 5000 zł


W przypadku towarów wielkogabarytowych (powyżej 30 kg lub o rozmiarach powyżej 0,1 m3) naliczana jest opłata logistyczna 110 zł (dotyczy to również odbiorów osobistych).

Uwaga: Kurier nie wnosi towarów wielkogabarytowych! Ma obowiązek jedynie przywieźć je pod budynek klienta.

VII. Postanowienia końcowe

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność  AB-SOFT SP. Z o.o. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół ABSOFT.PL dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale nie odpowiada za ewentualne niezgodności z rzeczywistością. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu ABSOFT.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.ABSOFT.PL jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.
Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu ABSOFT.PL.
Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przekazanie adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez ABSOFT.PL oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w ABSOFT.PL oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych telefonicznie jak i przesyłanych przez AB-SOFT Sp. z o.o. drogą elektroniczną w formie newslettera z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda. AB-SOFT Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu ABSOFT.PL w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji.